Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-10-21 Stoppdatum 1991-10-21
Mängd (ton): 9,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: