Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-04 Stoppdatum 2006-10-04
Mängd (ton): 5,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: