Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-20 Stoppdatum 2009-11-20
Mängd (ton): 7,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: