Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 1986
Startdatum: 1986-02-15 Stoppdatum 1986-02-15
Mängd (ton): 16,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: