Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-10-07 Stoppdatum 1994-10-07
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: