Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-02 Stoppdatum 2006-10-02
Mängd (ton): 4,47 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: