Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 1986
Startdatum: 1986-02-20 Stoppdatum 1986-02-20
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkkross <3 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: