Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-06 Stoppdatum 2006-10-06
Mängd (ton): 16,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: