Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-24 Stoppdatum 2010-09-24
Mängd (ton): 13,61 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: