Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredsjön, 652047147336 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-05 Stoppdatum 2003-10-05
Mängd (ton): 6,22 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: