Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-01 Stoppdatum 2005-10-01
Mängd (ton): 7,59 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: