Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sörsjön, 653701148957 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-05-08 Stoppdatum 1989-05-08
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: