Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-26 Stoppdatum 2011-08-26
Mängd (ton): 39,95 Kostnad totalt: 55531
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: