Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxasjön, 101064 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-20 Stoppdatum 2011-10-20
Mängd (ton): 39,99 Kostnad totalt: 37158
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: