Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Soten, 101053 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-26 Stoppdatum 2011-08-26
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2736
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: