Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norrbackasjön, 101135 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-25 Stoppdatum 2011-08-25
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 5803
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: