Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 101378 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-22 Stoppdatum 2011-08-22
Mängd (ton): 7,93 Kostnad totalt: 9517
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: