Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagsjö, 101342 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-05 Stoppdatum 2011-09-05
Mängd (ton): 3,58 Kostnad totalt: 4294
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: