Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotagölen, 101294 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-07 Stoppdatum 2011-09-07
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 1161
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: