Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sunnerbosjön, 101213 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-03-20 Stoppdatum 2011-03-20
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 15319
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: