Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lommagölen, 101201 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-08-31 Stoppdatum 2011-08-31
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1368
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: