Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-07 Stoppdatum 2011-09-07
Mängd (ton): 8,03 Kostnad totalt: 9633
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: