Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-05 Stoppdatum 2011-09-05
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3598
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: