Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 2011
Startdatum: 2012-04-05 Stoppdatum 2012-04-05
Mängd (ton): 2,43 Kostnad totalt: 2925
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: