Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-10-08 Stoppdatum 2011-10-08
Mängd (ton): 29,59 Kostnad totalt: 27491
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: