Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-12 Stoppdatum 2011-11-12
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt: 1161
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: