Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gåsegöl, 098482 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-12 Stoppdatum 2011-11-12
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2736
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: