Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mossjö, 098375 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-15 Stoppdatum 2011-11-15
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 5977
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: