Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ugglerydsgöl, 098425 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-15 Stoppdatum 2011-11-15
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 2437
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: