Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-15 Stoppdatum 2011-11-15
Mängd (ton): 15,97 Kostnad totalt: 19150
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: