Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 2011
Startdatum: 2012-04-04 Stoppdatum 2012-04-04
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt: 3963
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: