Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupegölen, 074155 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-20 Stoppdatum 2011-11-20
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt: 2417
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: