Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-18 Stoppdatum 2011-11-20
Mängd (ton): 34,95 Kostnad totalt: 41910
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: