Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-09-19 Stoppdatum 2011-09-19
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 9289
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: