Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Torpasjön, 074162 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-11-20 Stoppdatum 2011-11-20
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 5983
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: