Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västre sjö, 074060 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-12-07 Stoppdatum 2011-12-07
Mängd (ton): 4,06 Kostnad totalt: 4875
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: