Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 651686 143516 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-22 Stoppdatum 2012-05-22
Mängd (ton): 25,99 Kostnad totalt: 22307
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: