Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-23 Stoppdatum 2012-05-23
Mängd (ton): 16,86 Kostnad totalt: 14471
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: