Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgsjön, 656023 142477 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-21 Stoppdatum 2012-07-21
Mängd (ton): 7,24 Kostnad totalt: 6170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: