Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Murstenstjärn, 657688 144455 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-22 Stoppdatum 2012-07-22
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2197
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: