Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-29 Stoppdatum 2012-05-29
Mängd (ton): 20,99 Kostnad totalt: 22517
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: