Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 659349 143472 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-05-29 Stoppdatum 2012-05-29
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 12873
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: