Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, 659291 143603 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-23 Stoppdatum 2012-07-23
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2089
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: