Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ljustjärn, 660131 142917 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-23 Stoppdatum 2012-07-23
Mängd (ton): 1,33 Kostnad totalt: 1432
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: