Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalkarlssjön, 664548 143653 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-17 Stoppdatum 2012-07-17
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 5198
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: