Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Nordtjärn, 665473 143871 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-17 Stoppdatum 2012-07-17
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 6498
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: