Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stensjön, 664639 142268 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-16 Stoppdatum 2012-07-16
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 2514
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: