Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Likalampi, 665182 142897 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-17 Stoppdatum 2012-07-17
Mängd (ton): 29,17 Kostnad totalt: 24777
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: