Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lomgölen, 657025 143595 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-22 Stoppdatum 2012-07-22
Mängd (ton): 1,33 Kostnad totalt: 1144
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: