Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Orrtjärnen, 664038 147515 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-18 Stoppdatum 2012-07-18
Mängd (ton): 9,38 Kostnad totalt: 7918
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: